Може да намерите „Bakers“ на партерния етаж на TELUS Tower ...