Може да намерите "Cante" на партерния етаж на TELUS Tower...