Гората “TELUS International Forest”

На 20.09.2018 г.  „TELUS International Europe” в сътрудничество с „Gorata.bg”, над 800 члена на екипа, заедно с техните семейства засадиха над 12 000 млади дръвчета на 16 дка земя в село Долна Диканя. Тези дървета бяха засадени на място, което, според експерти, е най-подходящо, за да растат и да се развиват. Районът, където цялата иглолистна растителност е унищожена от насекоми и дървесни инсекти, бе напълно почистен и възстановен от доброволци както и представители на „Държавно горско стопанство”. Гората бе кръстен „TELUS International Forest“, а компанията е поела дългосрочен ангажимент за култивирането и съхранението на своите дървета. Засаждането е част от усилията ни за опазване на околната среда и намаляването на въглеродните емисии в световен мащаб.