Booktrading е верига книжарници с дългогодишен опит в книгоразпространението, която работи с редица български и чуждестранни издателства. Фирмата се гордее с доброто си име и успешните бизнес партньорства, създадени благодарение на креативните си решения и амбициозен екип . Книжарница от веригата Booktrading отвори врати в новата...

Booktrading е верига книжарници с дългогодишен опит в книгоразпространението, която работи с редица български и чуждестранни издатели. Компанията се гордее с доброто си име и успешни бизнес партньорства, създадени благодарение на своите творчески решения и амбициозен екип. Книжарница Booktrading отвори врати в новата сграда на...

Може да намерите „Bakers“ на партерния етаж на TELUS Tower ...

Може да намерите "358" на партерния етаж на TELUS Tower...

Може да намерите "Cante" на партерния етаж на TELUS Tower...