Може да намерите „Bakers“ на партерния етаж на TELUS Tower ...

Може да намерите "Cante" на партерния етаж на TELUS Tower...